SÅDAN SØGER DU

BOLIGSTØTTE

Det kan være en jungle, at søge om boligstøtte.
Vi hjælper dig!

 

 

 

Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er en ydelse, der er tilgængelig for alle, der bor til leje.

 

Hvem kan få boligstøtte?

Som studerende kan du søge om boligstøtte, hvis du bor til leje med eget køkken. Det kræver desuden, at du bor i boligen hele året.

Hvis du bor sammen med din kæreste, din bror/søster eller måske flere af dine venner, så er det kun én af jer, der kan få udbetalt boligstøtte. Det er også muligt, at jeres boligstøtte bliver udbetalt direkte til jeres boligselskab, som trækker beløbet fra jeres husleje. (Gælder dog ikke ved privat leje)

Hvis dine forældre har købt lejligheden til dig, kan du stadig søge om at få udbetalt boligstøtte efter de almindelige regler. Dette kræver blot, at du har underskrevet en lejekontrakt med dem.

Du kan søge om boligstøtte, hvis du er lejer i et fremlejeforhold. Her er det vigtigt, at du får udarbejdet en lejekontrakt mellem dig og din fremlejegiver. Ved ansøgningen om boligstøtte skal du medsende en kopi af din fremlejekontrakt. Du skal også være opmærksom på, om din fremlejegiver har meldt sin flytning til folkeregistret. Det er nemlig sådan, at når du søger om boligstøtte, så bliver der kigget på indkomsten for den pågældende beboer ifølge folkeregistret. Din fremlejegivers indkomst vil dermed blive medregnet, hvilket kan medføre, at du mister retten til din boligstøtte, fordi den registrerede indkomst for adressen er for høj.

 

Hvor meget kan man få i boligstøtte?

Boligstøtten beregnes ud fra forskellige forhold. Bl.a. indgår forhold som boligens størrelse, husleje, antallet af beboere samt disses årlige indkomst.

Husstandens Indkomst
Husstandens indkomst har betydning for fastlæggelse af størrelsen på din boligstøtte. Ved udregningen af denne indkomst indgår bl.a.:

 

 

Løn
Indtægt ved selvstændig virksomhed
SU
(Uddannelsesstøtte)
Positiv kapitalindkomst

Husstandens formue
Hvis du har en opsparing stående, er der risiko for, at denne vil påvirke din boligstøtte. I tilfælde af, at din formue overstiger et bestemt beløb, lægges der et formuetillæg oven i din årlige indkomst. I 2018 må du og øvrige beboere i lejemålet have en samlet formue på 756.100 kr., uden at det vil blive inddraget i udregningen af den tildelte boligstøtte.

Din formue består ikke blot af din opsparing. Værdien på din bil, gæld m.m. medregnes også i din samlede formue.

Lejemålets størrelse
Hvis dit lejemål er større end 65 m2, er du berettiget til at modtage en mindre boligstøtte. Denne grænse stiger med 20 m2 pr. extra beboende i lejemålet. Det vil sige, at hvis du bor med 2 roommates, er i berettiget til at modtage fuld boligstøtte, så længes jeres lejemål er mindre end 105 m2. Hvis du bor alene i et lejemål på 70 m2, vil du modtage 70% af din ellers berettiget boligstøtte.

borger.dk kan du beregne cirkastørrelsen på din berettigede boligstøtte. Du skal logge ind med NemID.

Hvordan søger man boligstøtte?

Du søger om boligstøtte digitalt på borger.dk.
OBS: du kan også søge via en blanket, hvis du er digitalt undtaget.

Husleje
Du vil blive bedt om at oplyse din husleje. Du skal huske, at dette er din husleje eksklusiv forbrug, der skal angives. Du skal altså ikke regne forbrug med her.

Forbrug, der ikke skal medregnes i din husleje:

 

Varme
Forudbetalt leje
Vaskeri udgifter

 

Fælles antenneudgifter
Vand
El
Telefon & internet
Indskud & afdrag på indskud

 

Hvis du betaler særskilt til forbedringer af lejemålet, kan du lægge dette beløb til din husleje.

Gem undervejs
Undervejs i udfyldningen af formularen på hjemmesiden, kan du gemme. Du kan altid lukke det ned og udfylde videre senere, uden at det hele slettes.
Det kan f.eks. være, at du skal finde dokumentation undervejs, men ikke lige har tid til at gøre det på det tidspunkt.


Privat lejebolig
Hvis du bor privat til leje, er det en god idé at have fundet lejekontrakten frem. Denne skal nemlig medsendes i din ansøgning om boligstøtte. Det er et krav, at lejekontrakten skal være underskrevet af udlejer.


Alment boligselskab
Når du bor til leje i en lejebolig i et alment boligselskab, behøver du ikke indsende din lejekontrakt. Udbetaling Danmark får i dette tilfælde selv alle relevante oplysninger fra dit boligselskab.


Flytning til folkeregistret
Husk at melde flytning til folkeregistret i god tid. Det er også en god idé, at gøre dette inden du søger om boligstøtte. Når du har meldt din flytning, kan du søge om boligstøtte.

Din ansøgning til Udbetaling Danmark behandles dog først efter, at du er flyttet ind. Af denne grund modtager du også først boligstøtte efter, at du er flyttet ind.


30 dage efter indflytning
Hvis du ønsker boligstøtte fra den dag, du er flyttet ind, skal du søge senest 30 dage efter, at du er flyttet ind. Du vil herefter få boligstøtte betalt med tilbagevirkende kraft, når din ansøgning er behandlet.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du bruge denne guide.

Hvordan får jeg boligstøtten?

Der er to måder din boligstøtte kan blive udbetalt på. Den kan den blive udbetalt direkte til dig, og vil derved gå ind på din bankkonto hver måned. Ellers bliver den udbetalt til dit boligselskab. Her vil boligselskabet fraregne boligstøtten fra din månedlige leje.

Ingen minder dig om, at hvis du ønsker boligstøtte udbetalt tidligst muligt, du skal søge om boligstøtte senest 30 dage efter indflytningsdagen.

Hvad sker der når jeg flytter? 

Din berettiget boligstøtte flytter ikke automatisk med dig, når du flytter adresse. Ved fraflytning skal du gå ind på borger,dk og stoppe boligstøtten på din forhenværende adresse, og søge boligstøtte til din nye adresse påny.

 

Kilde: borger.dk

 

 

 

10 tips til at leve på en SU