POETRYSLAM WORKSHOP (VOL. 1)

(English below)
Er du en som elsker at lege med ord, bruger meget tid på at skrive digte, sange, noveller osv. , eller slet ikke bruger tid på det, men bare elsker at prøve nye ting? – Så er fra bord til ord lige noget for dig.
Dette er et samlet tilbud af 2 workshops, hvor du vil få introduktion til den fantastiske verden af poetryslam som udtryksform, hvordan man eleverer sin skrivning, og hvordan man til sidst performer de ord man har fået skrevet ned.

 

Dette er ikke en hvilken som helst poetryslam workshop. Den bliver nemlig afholdt af selveste Danmarksmesteren Thomas Thisted, som har flere års erfaring på området. Han vil undervise og hjælpe deltagerne af workshoppen til at forbedre sig og lærer hvordan man bliver måske “næsten” lige så god som DM-mesteren.
Workshopsene er fuldstændig gratis for de der ønsker at være med – Du skal bare tilmelde dig dette link

 

Som afslutning på de to workshops, er der en udflugt til Team Teatret, hvor der bliver afholdt poetryslam. I vil her få muligheden for at opleve hvad det er poetryslam kan, og enkelte ville kunne få lov til at læse deres egen digte op for et publikum, hvis det lyster.
Emnet for workshopsene er forudbestemt, det er emnet “Usikkerhed”, det er et bredt emne, og det er op til deltageren selv at fortolke hvad usikkerhed er for dem, og hvad man ønsker at skrive og dele om netop dette emne.

 

//

 

Are you someone who loves to play with words, spend a lot of time writing poems, songs, stories, etc., or doesn’t spend any time on it but just loves to try new things? – Then “from table to words” is just for you. This is a combined offer of 2 workshops where you will be introduced to the fantastic world of poetry slam as an art form, how to elevate your writing, and how to ultimately perform the words you have written down.

 

This is not just any poetry slam workshop. It is hosted by the Danish champion, Thomas Thisted, who has several years of experience in the field. He will teach and help workshop participants improve and learn how to become perhaps “almost” as good as the national champion.
The workshops are completely free for those who want to participate – you just need to sign up at this link

 

As a conclusion to the two workshops, there is an excursion to Team Teatret, where a poetry slam will be held. Here, you will have the opportunity to experience what poetry slam can do, and some individuals may even have the chance to read their own poems to an audience, if they wish.The theme for the workshops is predetermined, and it is the theme of “insecurity” It is a broad topic, and it is up to the participant to interpret what insecurity means to them and what they want to write and share about this particular theme.

Dato

02 feb 2024
Expired!

Tid

16:00 - 18:00

Location

Huset No7
Nørregade 7

Organizer

Justérbar(t)