Forældre må gerne blande sig!

18. februar kan forældre – og deres unge mennesker – blive meget klogere på
valget af uddannelse, når ”Forældreguiden” kigger forbi Herning Bibliotek
Når unge skal vælge uddannelse, er forældrenes holdning og viden tit vigtig, og mange unge vil helt
naturligt drøfte uddannelsesvalget med mor og far.

Men ofte kan det være en vanskelig opgave for den hjælpsomme forælder at guide og støtte den unge i
uddannelsesvalget. For tiderne skifter: Nye uddannelser kommer til, og optagelseskravene ændrer sig.
Og spørgsmålet er: Hvordan blander man sig egentlig på en god og konstruktiv måde?
Dét og meget mere kan forældrene få svar på d. 18. februar på Herning Bibliotek. Her inviterer
UddannelsesbyHerning nemlig forældrene til et fyraftensmøde kl. 17-19 om uddannelsesvalget. De unge er
også meget velkomne.

Gode tips og landkort til uddannelsesjunglen
Her vil uddannelsesforsker Rita Buhl, der er forfatter til ”Forældreguiden” (2019) og aktuel i podcast-serien
”Samtaler om uddannelse”, på underholdende vis komme med råd og vejledning til, hvordan man kan
hjælpe den unge i uddannelsesvalget.

Studievalg MidtVest, der vejleder om de videregående uddannelser, vil samtidig give et overskueligt
overblik over uddannelserne i Danmark og fortælle om optagelseskrav og ansøgningsprocedure.

Mange uddannelser i Herning

Herning Kommune har en bred uddannelsespalette til de unge, der vælger at studere i Herning. Og nye
uddannelser kommer hele tiden til. Til sommer bliver det således muligt også at tage en finansbachelor i
Herning, læse til sygeplejerske eller tage en Cand.it. Mulighederne er mange. Derfor vil der også være
mulighed for at tale med nuværende studerende og vejledere fra nogle af de over 60 uddannelser, som
man kan tage i Herning og få at vide, hvordan livet som studerende er.
Arrangementet finder sted 18. februar kl. 17-19 på Herning Bibliotek. UddannelsesbyHerning er vært ved
en sandwich og af hensyn til forplejning er der tilmelding på

www.uddannelsesbyHerning.dk/foraeldrearrangement.

 

Mere information:

www.facebook.com/events/249874309332959/

UddannelsesbyHerning er en indsats forankret i Herning Kommune, som arbejder for at udvikle studielivet i
Herning, og Herning som uddannelsesby.