Når Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, det ene af to institutter som er repræsenteret på Aarhus Universitet i Herning, åbner op for de studerende efter sommerferien bliver det med 82 nye studiepladser i Herning.

Den seneste tid har regeringen og Folketinget opfordret landets videregående uddannelser til at skabe nye studiepladser – og allerede efter sommerferien. Bag ønsket har der ligget en forventning om, at coronakrisen vil få flere unge end sædvanligt til at søge ind på en videregående uddannelse, da de f.eks. ikke kan afholde det planlagte sabbatår.

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi har valgt at udvide antallet af studerende på Erhvervsøkonomi, HA med 40 nye pladser, mens diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling (Business Development) får plads til 42 ekstra studerende.

Erhvervsøkonomi-uddannelsen optog sidste år 91 studerende, mens diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling fik 63 studerende. Der er dermed tale om en markant udvidelse af disse to uddannelser.

Se alle uddannelser på Aarhus Universitet i Herning her.

Læs mere om de nye studiepladser her.