Uddannelserne til sygeplejerske, finansbachelor og cand.it er klar til at slå dørene op til studiestart i august 2020.

 

I Herning findes efterhånden ca. 60 videregående- og erhvervsuddannelser, og i år vil hver af byens videregående uddannelsesinstitutioner åbne dørene for en ny uddannelser.

VIA University College i Birk vil man fra sommeren uddanne sygeplejersker. Uddannelsen udbydes som uddannelsesstation under VIAs uddannelse i Holstebro, og det betyder også at en mindre del at undervisningen vil foregå i Holstebro. Læs mere om uddannelsen her.

Erhvervsakademi MidtVest åbner man uddannelsen til Finansbachelor – en uddannelse der har fokus på finansiel og økonomisk rådgivning. Uddannelsen varer 3,5 år og har et semester med praktik. Den kvalificerer til en række jobs i den finansielle sektor og giver også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Læs mere om uddannelsen her

Aarhus Universitet i Herning starter til sommer en ny kandidatuddannelse –  cand.it i IT, kommunikation og organisation, også kaldet ITKO. Uddannelsen har fokus på samspillet mellem it, virksomhedsdrift og kommunikation, og det kræver en adgangsgivende bachelor, professionsbachelor eller diplomingeniør for at blive optaget. Læs mere og se adgangsgivende uddannelser her.

Alle uddannelser har allerede modtaget ansøgere via kvote 2, men det er fortsat muligt at søge ind via kvote 1. Kandidatuddannelser søges dog via et særligt system, kontakt Aarhus Universitet i Herning for yderligere information.

7 ingeniørlinjer i Herning

Sidste år åbnede Aarhus Universitet i Herning 2 nye ingeniørlinjer, og det betyder at der samlet set udbydes 7 forskellige ingeniørlinjer i Herning, nemlig Civilingeniør i Teknologibaseret forretningsudvikling, Forretningsudvikling (business development) (BDE), Global Management and Manufacturing Engineer (GMM), Materialeingeniør, Elektrisk Energiteknologi, Elektronik og Maskinteknik.

Få overblik over alle uddannelserne i Herning her